Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal

PDFPrindiSaada link

Tartumaa Kultuurikoda on alguse saanud projektist „Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal”. Projekti käivitas 2011 a augustis Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts ja seda kaasrahastas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti esmaseks eesmärgiks oli selgitada välja, milline on Tartumaa kultuurikorralduse hetkeseis ja kas see rahuldab meie vajadusi või mitte. Avaliku konkursi tulemusel moodustati projekti läbiviimiseks töörühm, kuhu kuulusid 11 kultuurivaldkonna esindajat üle terve Tartumaa. Mitmete kokkusaamiste arutelude tulemusena selgitati välja, mis on Tartumaa kultuurielu tugevused, millest on puudu ja mida saame me ise ära teha.

Kultuurikoja loomisele andis palju julgustust juurde tutvumine Järvamaa Kultuuri Nõukoja pikaajalise ja väga tulemusliku tööga.

Projekti käigus käidi kultuurikorralduse erinevate võimalustega tutvumas nii Hiiumaal kui Setomaal ja nendest reisidest saadud uued teadmised, loodud kontaktid ning ühistest aruteludest tärganud ideed on lausa hindamatu väärtusega.

Projekt lõppeb seltsingu Tartumaa Kultuurikoja asutamisega ning siit edasi sõltub kõik juba ainult meist endist – mida suudab kultuurikoda pakkuda Tartumaa kultuurielule?

Kellel tekkis huvi, saab juba edasi tutvuda kultuurikoja missiooni, visiooni ja peamiste tegevussuundadega!

Projekti raames loodi Tartumaa Kultuurikojale käesolev uus koduleht. Kodulehe varasema versiooniga saab tutvuda siin.

Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital