Tartumaa Kultuurikoda

PDFPrindiSaada link

Tartumaa Kultuurikoda on erinevaid kultuurivaldkondade esindusorganisatsioone koondav ühendus, mille peamiseks eesmärgiks on Tartumaa kultuurielu terviklik ja kestev areng. Valdkondadeülene koostöö on võti, mis saab juhatama kultuurikoda oma eesmärgi saavutamise poole.

 

Vaata ka: Missioon, visioon ja peamised tegevussuunad.

Tartumaa Kultuurikoja eesmärkideks on:

  • ühendada loomingulise tausta ja huvidega juriidilisi isikuid ja vabaühendusi, kes tahavad oma tegevusega edendada Tartumaa akadeemilist- ja harrastuskultuurija toetada Eesti rahvuskultuuri arengut tervikuna.
  • toetada loovisikute omavahelisi kontakte ning edendada seeläbi ka sotsiaalset ettevõtlust kultuuri valdkonnas.
  • olla kultuuri arengule suunatud ideede ja projektide algatajaks, kogujaks ja vahendajaks ning ekspertgrupiks projektide teostamise vallas
  • koguda, säilitada ja vahendada Tartumaa kultuurilugusid
  • korraldada piirkondlikke ja maakondlikke kultuuriüritusi
Kultuurikoda on ka seltside tegevuse kohta info koguja ning selle edastaja seltsidele ja üldsusele, samuti info analüüsija ja üldistaja, aidates seltse kultuuriloomingu turustamisel ja kogemuste vahendamisel ning kirjasõnas säilitamisel. Kultuurikoda korraldab ka seltside eestvedajate koolitamist ning koostöö arendamist kohalike omavalitsuste ja äriühingutega ning korraldab kultuuriloomingut soodustavat tegevust. Kultuurikoda on nii kohtumiskoht kui nõuandeorgan, mis pakub tugiteenust.

Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital