Tartumaa tantsupidu - piletiinfo

PDFPrindiSaada link

Tartumaa tantsupidu PÜHA 9.06.2013 Raadi mõisapargis

Narva mnt 177, TARTU

piletiinfo (pdf)

 

Kirjutas Administrator 03. Mai, 2013

Euroopa Kadrill-tantsu festival

PDFPrindiSaada link

Eva Tantsukool kutsub teid osalema projektis „Euroopa Kadrill-tantsu festival“.

Reedel, 24. mail 2013 meie aja järgi kell 13 on plaan koos umbes 33 000 noore ja täiskasvanuga 8 Euroopa riigist tantsida sünkroonselt kadrilli.!

 

Tartus plaanime seda teha kesklinnas Tartu Kaubamaja kõrval Küüni tänaval.

Osa võivad võtta noored alates 15. eluaastast.

Muusika tuleb satelliidi vahendusel kõigile samaaegselt. Muusikaks on Straussi kadrill „Nahkhiir“. Tants kestab kokku ca 6 minutit. Koosneb neljast osast. Koreograafia on lihtne ja kergesti omandatav. Eelnev tantsuoskus ei ole vajalik.

Olen praegu oma täiskasvanud tantsijatega seda proovinud ja terve tantsu esmakordseks õppimiseks kulub umbes 1-1,5 tundi. Edasi on lihtsalt tarvis korrata. Tants ei pea olema pähe õpitud. Tuleb selgeks teha lihtsalt võtmesõnad. Tantsu esitamise ajal Küüni tänaval ütlen võtmesõnadega ette, kuhu ja mida tuleb teha.

Osaleda saab kas terve rühma, grupi, klassi või kooliga, samuti ka üksikisikuna. Osalemine on tasuta, selgeks tuleks õppida vaid sammud.

Õppimisvõimalusi on mitmeid:

 

 • Õpetaja-juhendaja saab minult videomaterjali ja juhised ja õpetab oma rühmale ise selgeks.
 • Üksikisikud saavad osaleda ühistundides- neljapäeviti kell 20.30 Raatuse Gümnaasiumis alates 02. maist (02,09,16,23)
 • Individuaalne juhendamine- nõustamine teile sobival ajal ja kohas.

 

Lisan siia ka tutvustava video lingi.

KUI OLED HUVITATUD ANTUD PROJEKTIS OSALEMISEST , PALUN VõTA MINUGA üHENDUST ALLTOODUD KONTAKTIDEL VõI REGISTREERU HILJEMALT 30. APRILLIKS 2013

Lugupidamisega

Eva Kouhia

Eva Tantsukool
Tel. 511 4081
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
https://www.facebook.com/EvaTantsukool

 

Kirjutas Administrator 27. Aprill, 2013

Tartumaa Kultuurikoja koosoleku kokkuvõte

PDFPrindiSaada link

Kokkuvõte Tartumaa Kultuurikoja sügisesest koosolekust

29.10.2012 Tiigi Seltsimajas

Osalesid:
Astrid Hallik, Eve Koort, Kaja Leesmann, Kaja Loss, Lemmit Kaplinski, Margit Reinkubjas, Merle Ilm,Tiina Konsen, Tiinamai Keskpaik, Toomas Aru, Valter Haamer, Virge Inno, Ülle Kool.
Juhatas Margit Reinkubjas, protokollis Tiina Konsen.

Päevakorras:

 

 1. Kultuurikoja eestseisuse tegevusest perioodil aprill 2012 – oktoober 2012
 2. Kulruurikoja eestseisuse liikmete vahetus
 3. Kultuurimess 2013
 4. Kultuuriaasta 2013 – „Pärijata pole pärandit“
 5. Sõnavaõtud

1. Kultuurikoja eestseisuse tegevusest perioodil aprill 2012 – oktoober 2012.

11.05.2012 osales Kultuurikoja eestseisus Tartumaa arengustrateegia kaasamis-seminaril ja otsustas sellesse täiendavate ettepanekute tegemiseks kokku kutsuda kultuurivaldkonda analüüsiva töögrupi. Arutelu toimus 7.06.2012 Tiigi Seltsimajas, osalesid kultuuritöötajad Arus, Ellermaa, Filimonova, Haamer, Hallik, Ilm, Konsa, Konsen, Kruup, Kuusk, Kõrts, Leppoja, Paap, Paks, Raudsepp, Reinkubjas, Tammelan, Viiralt ja Vainumetsa. Grupitöödena (raamatukogud, klubid-, rahva- ja seltsimajad, üritused, kuluuriturism, jms) analüüsiti piirkondade elukeskkonda ja kultuurilise mitmekesisuse parandamist. Ühise arutelu tulemusena vormistati täiendavad ettepanekud ja anti need üle Tartu Maavalitsuse töötajatele ja arengustrateegiat koostavale Geomedia OÜle.

15.06.2012 kohtus eestseisus SA Tartumaa Turism juhataja Valdek Rohtma ja projektijuhi Katrin Lossiga. Arutleti koostöö võimalusi ja kultuuriturismi laienemise võimalusi Tartumaal.

22.02.2012 tutvustasid maavanemale asutatud kultuurikoda ja planeeritavaid tegevusi Astrid Hallik ja kultuurikoja eestseisus.

28.09.2012 külastas Margit Reinkubjas Järvamaa Koostöökogu poolt kokku kutsutud kodanike ühenduste koosolekut, kus tutvustas Tartu Kultuurikoja ja Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi kogemusi erinevates vormides tegutsevate ühenduste kaasamisel.

Projekt "Ole võti kultuurilukku"

Septembris algatati koostöös MTÜ Õnnemaa ja Ülenurme Pere- ja noortekeskusega projekt Tartumaa noorte kaasamiseks kulturisündmuste jäädvustamiseks kultuurikoja kodulehel, et efektiivsemalt realiseerida üks kultuurikoja eesmärkidest – talletada ja tutvustada Tartumaal toimuvaid sündmusi kultuurikoja kodulehel Tartumaa Kultuurilugude Pangas. Projekt „Noorte vabatahtlik kaasamine Tartumaa kultuurilugude kogumiseks – Ole võti kultuurilukku!“ kestab oktoober 2012 - aprill 2013, projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja taotluse rahastamisek esitas KÜSKile Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, kuna kultuurikoda toimib seltsingu vormis. Projekti eesmärgiks on koolitada ja kaasata vabatahtlikena meedia- ja rahvakultuurihuvilisi noori, kes oleksid oma valla kultuurisündmuste kajastajad ja kirjasaatjad, täiendades Tartumaa Kultuurikoja algatatud kultuurilugude kogu. Sihtgrupiks on peamiselt gümnaasiumiastme noored, juhendajateks on meediaprofessionaalid, vallalehtede toimetajad, rahvakultuuri arendajad ja kohalikud kultuurispetsialistid. Koolitused toimuvad koolivaheaegadel. Esimesel, Mellistes toimunud sessioonil osales osales 18 neidu ja 1 noormees.

2. Otsustati pikendada 2013. aasta kevadeni kultuurikoja esimene eestseisuse koosseisu tagamaks algatud projektide edukas lõpetamine 2013. aasta I poolaastal.

Kultuurikoja asutamisel (24.04.2012) otsustati, et tegevuse järjepidevuse tagamiseks vahetub igal kevadel ja sügisel üks kultuurikoja eestseisuse liige. Kolmeliikmeline eestseisus töötab vabatahtlikuse alusel, liikmete tööd ei tasustata.

3. Kuulati kultuurikoja ideed korraldada 2013. aasta 9. veebruaril kell 11-16 Tartus Tasku Keskuses kultuurimess.

Messil on kõigil Tartumaa omavalitsustel võimalus tutvustada oma piirkonna kultuurielus toimuvat - asutusi, kodanikeühendusi, festivale ja üritusi. Messil pakutav soodustaks eelkõige siseturismi, ärataks tartlastel ja teiste piirkondade elanikel huvi osaleda Tartumaal toimuvatel avalikel üritustel. Informatsiooni saaksid ka turismi-firmad suunamaks rahvakultuurist huvitatud turiste Tartumaal toimuvatele kultuuri-üritustele.

Osavõtjate arvust lähtuvalt kujuneb välja lavaprogrammi pikkus, esialgselt on selleks planeeeritud kuni 15 minutit. Pealava on planeeritud I korrusele ja boksid II korrusele. Lavaprogrammi sisustab ja boksides toimuva otsustab iga KOV võimalustest lähtuvalt. Messil osalejatel tuleks planeerida järgmise aasta eelarvesse transpordikulud. Messist osavõtu registreerimisvormi koostab Toomas Aru.

4. Kultuuriministeerium on 2013.aasta kuulutanud kultuuripärandi aastaks, motoks on „Pärijata pole pärandit“.

Teema-aasta valikul said ajendiks asjaolud, et 2013. aastal tähistab 20. tegevusaastat Muinsuskaitseamet ning sama kaua on avatud olnud Rahvusraamatukogu hoonete kompleks. 10 aastat täitub UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist, mille väljenduseks on Eestis toimivad kultuuriruumide programmid: Vana Võrumaa, Mulgimaa, Setumaa, Kihnu, Virumaa, Peipsiveere ja saarte kultuuriprogramm. 10 aastat möödub ka Kihnu kultuuriruumi ning Eesti, Leedu ja Läti laulupidude traditsiooni kandmisest UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Ministeeriumi poolt on 2013. aasta septembriks planeeritud Tallinnas korraldada Läänemere äärsete riikide V Kultuuripärandi Foorum. Tartu Maavalitsuses on aasta teemat arutanud maavanema poolt Tartu linna ja maakonna asutuste ja ühenduste esindajatest kokku kutsutud töögrupp. Üheks väljundiks kujuneb maavalitsuse poolt välja antav erinevaid kultuurivaldkodi märksõnadega rõhutav kultuurikalender. Kalender on koostamisel, ettepanekud saata Astrid Hallikile - See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Oma linna ja valla kultuuripärandi aasta üritusi planeerides võiks ideede saamiseks tutvuda materjalidega www.unesco.ee, www.rahvakultuur.ee/vkp ja www.rmk.ee/teemad/parandkultuur. Folkloorse pärimuse osas soovitab kirjandust ja veebipõhiseid andmebaase Tiina Konsen ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ).

5. Arutelud

Kuulati Lemmit Kaplinski informatsiooni augustis Moostes toimunud sõltumatute kultuuriühenduste esindajate kohtumisest, mille eesmärgiks oli tekitada ministeeriumi juurde omaalgatuslike kultuuripraktikute töögrupp.

 

Kirjutas Administrator 07. November, 2012

 

Kultuurikoja koosolek

PDFPrindiSaada link

Kultuurikoja eestseisus kutsub alanud hooaja alustuseks kõiki liikmeid ja huvilisi ühisele koosviibimisele
29. oktoobril kell 17.00 Tiigi Seltsimajas, Tartus.

Võtame arutluse alla järgmised teemad:

 

 1. Kultuurikoja eestseisuse tegevusaeg ja praeguse eestseisuse tegevused perioodil aprill - oktoober 2012, sh oktoobrist alanud noorte vabatahtlike kaasamise projekt "Ole võti kultuurilukku", Margit Reinkubjas
 2. Kultuurimess 2013 - esialgne toimumisaeg 10. veebruar Tasku aatriumis, Toomas Aru
 3. 2013 aasta on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud pärandiaastaks - "Pärijata pole pärandit" - mida endas hõlmab ja mis on meie võimalused sellega seoses?, Tiina Konsen
 4. Muud küsimused

Päikest ja kohtumiseni!
Kultuurikoja eestseisuse nimel,
Margit Reinkubjas

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Kirjutas Administrator 24. Oktoober, 2012

Tartumaa Kultuurikoja eestseisuse I. koosolek

PDFPrindiSaada link

8. mail 2012 toimus Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ruumides Tartumaa Kultuurikoja eestseisuse I. koosolek

KOKKUVÕTE:

1. Otsustati kultuurikoja asutamisleping allkirjastada ikkagi vanamoeliselt, kuna digitaalne allkirjastamine ei anna hetkel mingit tuntavat ajavõitu.
Leping on allkirjastamiseks olemas Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi kontoris, Pepleri 27, Tartu. Kontor on lahti T, K, R kell 10-14. Kui kellelegi need ajad ei sobi, siis olge hääd ja võtke ühendust - 522 6248, Margit - leiame kindlasti sobiva aja.

2. Kultuurikoja eestseisus (Toomas Aru, Margit Reinkubjas) osaleb Tartumaa arengustrateegia kaasamisseminaril 11.05 ja teeb ettepaneku lisada arengukavasse kultuuri alalõik.

Palun jälgige edasisi uudiseid, sest selleks, et vastav alalõik meid rahuldaks, on vaja kokku kutsuda kultuurialane töögrupp, kus oleks võimalikult lai esindajate ring - vallavalitsused, valdkonnad. 12. juuni on meie poolt hetkel pakutav kuupäev töögrupi esimeseks koosolekuks.

3. Eestseisus kohtub mai kuus maavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, SA Tartumaa Turismi ja vallalehtede esindajatega. Lisaks kohtub eestseisus Raimu Hansoniga andmaks ajakirjandusele ülevaadet kultuurikojas toimunust ja eelseisvast.

4. 30.05 osaleb eestseisus (Tiina Konsen, Margit Reinkubjas) Järvamaa kultuurinõukoja kokkusaamisel ja tutvustab Tartumaa Kultuurikoja loomislugu.

5. Eestseisus (Margit Reinkubjas) teeb taotluse Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile taotlemaks toetust Tartumaa kultuuritegijate kahepäevaseks koolitusreisiks Jõgevamaale (planeeritav aeg oktoober-november 2012).

6. Eestseisus leidis, et on vajadus viia läbi uuringud Tartumaa kultuurikorralduse kohta.

7. Sügisel esitab kultuurikoda oma ettepanekud tunnustamaks Tartumaa kultuuritegijaid.

 

Kirjutas Administrator 08. Mai, 2012

 

Lehekülg 1 / 4

Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital