Meie missioon, visioon ja tegevused

PDFPrindiSaada link

Missioon

 • Luua igale Tartumaa elanikule tingimused kultuuriliseks enesearendamiseks akadeemilise ja harrastuskultuuri kaudu.

Visioon

 • Tartumaal on igal elanikul võimalus arendada oma andeid erinevates kultuurivaldkondades.
  Tartumaa Kultuurikoda on maakonna kultuurielu eestvedav ühendus ja sinna kuuluvad kultuuriga seotud valdkondade organisatsioonid ja Tartumaa omavalitsuste esindajad. Maakonna ettevõtlus toetab kultuuri arengut.

Peamised tegevussuunad

 • vahendab kultuurialast infot;
 • arendab koostööd Tartumaa kultuuriseltside, keskseltside, institutsioonide (raamatukogud, muuseumid, jms) ning kohalike omavalitsuste ja äriühingutega;
 • toetab kultuuri arengut Tartumaal tervikuna ja iga üksiku piirkonna eripära säilimist ja arengut;
 • osaleb kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja täideviimisel;
 • teeb ettepanekuid Tartumaal tegutsevate loovinimeste ja ühenduste tunnustamiseks;
 • aitab kaasa Tartumaa ühiste kultuuriürituste korraldamisele;
 • on eestvedajaks ja kaasaaitajaks kultuurivaldkonna koolituste ja õppereiside korraldamisel;
 • soodustab loovisikute omavahelisi ja kultuurivaldkonnaüleseid kontakte;
 • aitab vahendada kultuuriloomingu turustamise kogemusi;
 • säilitab kultuurisündmusi kirjasõnas

 

Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital