Rahvakultuuri ümarlaud Eesti Rahva Muuseumis 28.03.2012

PDFPrindiSaada link

Artikli sisukord
Rahvakultuuri ümarlaud Eesti Rahva Muuseumis 28.03.2012
Välja pakutud teemad
Kõik leheküljed

Tartumaa Kultuurikoja

avatud ruum

Tartumaa kultuuritee


Eesti Rahva Muuseumis 28. märtsil 2012

Lühikokkuvõte

Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts algatas 2011 projekti Tartumaa Kultuurikoja kokkukutsumiseks. Üle poole aasta vältel toimunud kokkusaamistel kavandati kultuurikoja toimimine. Projektiperioodi lõpuks korraldati avatud ruumi arutelu, et kaardistada maakonna kultuurielu olulised suunad ning nendest kultuurikoja edasises tegevuses lähtuda. Avatud Ruumis osalesid Tartumaa Kultuurikoja koostööprojekti algatajad ja osalejad, omavalitsusjuhid ja -ametnikud, kogukonnatöö huvilised ning Lõuna-Eesti vaimust ning arengust huvitatud inimesed, kokku üle veerandsaja inimese.  3 ja pool tundi väldanud Avatud Ruumi juhtis Mikk Sarv. Arutelud toimusid kolmes voorus, mille kestuseks oli igal pool tundi. Kokku püstitati 15 teemat ja pandi kirja hulganisti edasiarendamist vajavaid olulisi mõtteid.Arutelud on kokkuvõttes järjestatud neile antud häälte järgi. Arutelu teema all on kursiivis teema algataja nimi, veel allpool arutelus osalejad, kes olid arutelulehel kirjas. Kursiivis on lisatud nimed, kes avatud ruumi alguses end teemalehtedele kirja panid.

Tulemused

Osalejate poolt sai kõige enam hääli Leelo Suidti algatatud aruteluteema  “Mis on Tartumaa kultuuri eripära?“ 23 häält. Kultuurikoja edasine koostöö sõltub sellest, kui selgelt oleme suutnud sõnastada oma eripära ning kuidas tahame seda hoida alal. 19 häält kogus Tiina Konseni algatatud teema „Kuidas tunda ära oma pärimuslik kultuur.“ Oluline on pärimuskultuuri jätkumine ja edasiõppimine, taas on see üks Kultuurikoja keskseid ülesandeid. 17 häält sai Ants Johansoni sõnastatud teema „Kuidas haarata kaasa uusi inimesi?“ maakondlik kultuurikoda võimaldab jõuda enamate inimesteni ning kaasata neid tegemistesse. Paljudki asjad said arutelude käigus selgeks sõnastatud ja on heaks lähtekohaks edasistel tegemistel.Tänan kõiki osalejaid, see oli südamlik ja sügava mõttega talgupäev, mis tegi meele rõõmsaks!

Mikk Sarv,
avatud ruumi juht

 

3 enim toetust leidnud teemat

 1. Mis on Tartumaa kultuuri eripära? 23 häält
 2. Kuidas tunda ära oma pärimuslik kultuur? 21 häält
 3. Kuidas kaasa haarata uusi inimesi? 17 häält

13 enam toetust leidnud mõtet

 1. Kultuuritöötajate palgad ei tohi olla väiksemad kui sõjaväelaste pensionid! 10 häält
 2. Tegija väärtustamine. 9 häält
 3. Probleem on selles, et eristub kaks piirkonda – Tartu ja Tartumaa. Tartul on selles koosluses ülitugev roll, millega paraku ei kaasne sama tugev vastutustunne ka maakonna eest. 6 häält
 4. Oluline on üksteise eest seismine. 6 häält
 5. Tartu kaubamärgiks on eelkõige haridus ja teadus – miks ülejäänu pole nii oluline? Mis on Tartu vaim? 5 häält
 6. Vastastikku kasulikud koostööd. 5 häält
 7. ERM – kogumik-pildiandmebaas „Eesti inimesed“, „Eesti teod“ 5 häält
 8. Olemas on:   oma lood;   vaibaportaal;   pildisaatjate võrk;  kirjasaatjate võrk;  muis.ee;  flickr
 9. Tartumaa kui kultuuripärandi keskkond – puhkamiseks, nautimiseks peredele, turistidele, külalistele. (Liina) 4 häält
 10. Koostöö erinevate valdkondade ning harrastuskultuuri vahel. 4 häält
 11. Pärimusõppe õpetajakoolitus Tartu ja Tallinna Ülikoolides ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. 4 häält
 12. Tugeva vedava isiksuse vajalikkus. 4 häält
 13. Eesti Televisioonis 3 minutit Aktuaalse Kaamera järel pärimuskultuurist (nagu luuleminutid) – laul, muusika, tants, käelised oskused jne. 4 häält

 Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital