Pressiteade 2012-04-25

PDFPrindiSaada link

Asutati Tartumaa Kultuurikoda

24. aprilli 2012 pärastlõunal toimus Uhti kõrtsis Ülenurmel Tartumaal seltsingu Tartumaa Kultuurikoda asutamiskoosolek. Kohal viibis 44 inimest, esindades 41 kultuuriorganisatsiooni, mille hulgas oli nii eelarvelisi asutusi kui ka vabaühendusi. Koosolekul viibijate hulgas olid ka Tartumaa maavanem Reno Laidre, mtü Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop ja Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

Tartumaa Kultuurikoja asutamise eeltööd tutvustas mtü Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi juhatuse liige ja projekti „Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal“ projektijuht Margit Reinkubjas ning projekti konsultant Rait Talvik, loodava kultuurikoja kodulehte tartumaakultuurikoda.ee tutvustas oü Miameedia esindaja Meris Tammik.

Margit Reinkubjas on mtü Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi juhatuse liige alates aastast 2004, viimasel viiel aastal on ta aktiivselt otsinud võimalusi maakondlikuks valdkonnaülese koostöö loomiseks. Otsingute raames sündis ka idee luua projekt „Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal“, millele ta leidis toetaja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali näol. Selle projekti lõppeesmärgiks oligi Tartumaa Kultuurikoja asutamiseni jõudmine. Margit Reinkubjas nimetas oma kõnes kohalviibijatele, et kultuurikoja eesmärk on tuua kokku erinevate valdkondade esindajad valdkonnaüleseks koostööks. Kultuurikojas vaadatakse oma tegemistele kõrgemalt vaatepunktist ja ühise tegevusega lükatakse Tartumaa kultuurielule veel hoogu juurde.

Uhti Kõrtsi perenaine Kai Paks õpetas kohalolijatele lihtsa ja tõhusa reegli, mis tagab tulemusliku koostöö: „Üks pluss üks on veel suurem
üks“.

Kohalviibinud organisatsioonide esindajate osalusel

  • - lihviti asutamislepingu teksti
  • - otsustati asutada seltsing Tartumaa Kultuurikoda (liikmeksastumiseks laekus kohe 22 sooviavaldust)
  • - valiti kolmeliikmeline seltsingu eestseisus

Seltsingu asutamine kinnitatakse avalduste digitaalse allkirjastamisega hiljemalt 01.05.2012

Tartumaa Kultuurikoja asutajaliikmed 24.4.2012

ühendus - esindaja

Avatud Ruum OÜ    Mikk Sarv
Eesti Põllumajandusmuuseum      Merli Sild
H. Elleri nim. Muusikakool      Kadri Leivategija
Kambja Raamatukogu      Toivo Ärtis
Kõrveküla raamatukogu   Hele Ellermaa
Luunja Kultuurimaja     Toomas Aru
MTÜ Amme Kannel    Ülle Kool

MTÜ Keskkond ja Kultuur         Rein Lillak
MTÜ Noor-Eesti Loomekeskus      Lemmit Kaplinski
MTÜ Peipsimaa Turism    Kaja Allilender
MTÜ Piiri Peal  Aime Güsson
MTÜ Rahvatantsuselts Upsijad    Tarmo Lillo

MTÜ Tanstuselts Taara   Kaja Leesmann
MTÜ Tartu Käsitööklubi  Tiina Konsen
MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ        Margit Reinkukbjas
MTÜ Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit    Tarmo Lillo
Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Tartumaa Ühendus       Tiiu Voort
Reola Kultuurimaja      Silvi Neps
Tiigi Seltsimaja        Tiina Konsen
Uhti Avatud Ateljee     Kai Paks
Võnnu Kultuurimaja      Marju Marga
Ülenurme raamatukogu    Kersti Ernits

Toetajad

Projekti "Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal" kaasrahastas
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital