Koolituse kokkuvõte (1/3)

Prindi

Kokkuvõte Melliste meedialaagrist

22. ja 23. oktoobril toimus Mellistes projekti „Ole võti kultuurilukku“ raames esimene meedialaager Tartu maakonna noortele. Noori koolitasid Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajad Gerli Lokk ja Triin Laan. Saadi palju uusi teadmisi ning koostati ka esimene laagrileht.

Esimese päeva eesmärk oli lähemalt tutvuda kultuuri mõiste ja vallalehe olemuse ning eesmärkidega. Alustuseks mõtestasid osalejad enda jaoks põhjalikult lahti mõiste „Kultuur“.  Seejärel  võrdlesid noored sissejuhatuseks vallalehti päevalehtedega. Seejärel analüüsisid nad vallalehti põhjalikult, tuues välja, millised žanrid neis esinevad, kuidas on leht üles ehitatud, kas leht kutsub lugema. Paaristöödena tehtud ettekanded olid kindlasti väga asjalikud ja põnevad.  Lisaks uutele teadmistele said osalejad ka esinemiskogemust.

Esimese päeva õhtul alustasid noored tööd laagrilehega. Selleks tegime kõigepealt ajurünnaku, et teada saada, millistel teemadel kirjutada võiks. Seejärel valis igaüks endale meeldivaima teema ning süvenes sellesse. Oli väga huvitav jälgida, kui innustunud noored olid ja kui tõsiselt nad oma töösse suhtusid. Teise päeva lõpus tutvustas igaüks oma artikleid. Laagrileht valmis seinalehena.

23. oktoobri eesmärk oli tutvustada meediažanre ning aidata noortel saada teadlikumaks lugejaks. Sissejuhatuse tegi päeval Tartu Valla Kuukirja toimetaja Anneli Parksepp, kes tutvustas enda igapäevast tööd ja tõi elulisi näiteid. Sellele järgnes ülevaatlik loeng meediažanritest, mille raames toodi välja, kuidas žanre omavahel eristada. Meeleoluka laagri lõpetas laagrilehe esitlemine ning tagasiside andmine.

Kodutöö noortele:

  1. Vali üks enda  ja Sinu koduvalla jaoks oluline kultuuriteema.
  2. Vali žanr, milles soovid oma vallalehte kirjutada.
  3. Kirjuta üks kultuuriteemaline artikkel oma vallalehte. Kui see pole võimalik, siis koolilehte.
  4. Võta enda kirjutatud artikkel järgmisse laagrisse kaasa!